Beleidsplan 2021

De werkzaamheden in 2021 bestaan uit:

  • Financiële verantwoording 2020: controle Jaarrekening en bestuursverslag 2020
  • Fondsenwerving t.b.v. beeldententoonstelling ARTZUID 2021: subsidieaanvragen, fondsenaanvragen, sponsorwerving en donateurswerving.
  • De organisatie van de tentoonstelling en het publieksprogramma, waaronder het scholenprogramma.
  • Vrijwilligerswerving en -coördinatie voor de bemensing van het informatiepaviljoen en de begeleiding van de schoolklassen tijdens ARTZUID 2021.