Beleidsplan 2022

De werkzaamheden in 2022 bestaan uit:

  • Fondsenwerving t.b.v. de organisatie van de beeldententoonstelling ARTZUID 2023: subsidieaanvragen, fondsenaanvragen, sponsorwerving en donateurswerving.
  • Educatieve culturele activiteiten voor jeugd en kwetsbare groepen in de samenleving.
  • Vrijwilligerswerving en coördinatie.