Beloningsbeleid stichting Art Zuid

De activiteiten van stichting Art Zuid richten zich op de organisatie van de tweejaarlijkse beeldententoonstelling en het daarbij behorende publieksprogramma voor jong en oud, waarbij aandacht wordt gevestigd op het stedenbouwkundige erfgoed van Plan-Zuid van Berlage.

Stichting Art Zuid heeft een directeur en een projectmedewerker. De richtlijn voor de beloning sluit aan bij de CAO cultuureducatie. De fondsenwervers, PR en educatiemedewerker worden tijdelijk ingehuurd. Daarnaast steunt de stichting op de inzet van vrijwilligers en stagiaires. Overeenkomstig de statuten ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.