ARTZUID 2009

  • Initiatief Cintha van Heeswijck-Veeger
  • Curatoren Michiel Romeyn & Roberto Meyer

Wat hier in de nazomer gebeurt, mag gezien worden als een bemoedigend en uitnodigend gebaar naar heel de stad en in het bijzonder naar de hele buurt. Geen massacultuur, maar beelden die de ogen kunnen openen en een brug slaan tussen wat wij menen en denken en wat er buiten ons gebeurt. Geen goedkope sensatie, maar een doordachte wandeling die ons kan terugvoeren naar wat echt van belang is. Deze beelden zijn bedoeld om mensen gaande te houden.

Titel: Berlage in Beeld

“De zomer van 2009 zal in Amsterdam Zuid op de snijlijnen van de Apollolaan en de Minervalaan tot de verbeelding spreken. Met een uitstraling tot in alle hoeken van de Beethovenbuurt en met echo’s die, naar verwachting, zullen doorklinken in heel de stad Amsterdam, waarvan deze buurt toch een bijzonder stadsdeel is. Wat al jaren om antwoord vraagt, wordt nu voor het eerst op grote schaal beantwoord, met als uiteindelijke bedoeling Berlage’s ruime schepping haar oorspronkelijke functie terug te geven. De Apollo- en Minervalaan waren ooit tracés om elkaar te ontmoeten, al flaneren of een luchtje scheppend, een vorm van ontmoeting en verpozing, met de kans de blik te verbreden….” – Frans Duister

Bestel nu

Catalogus artzuid 2009

Deelnemende kunstenaars