ARTZUID 2021

  • Initiatief Cintha van Heeswijck-Veeger
  • Curator Ralph Keuning

Het coronajaar zette ons leven op zijn kop. Met alle beperkingen werden we teruggeworpen op onszelf en werd ons samenleven gereset. Tijdens de lockdown veranderde ons denken over de openbare ruimte. Parken, pleintjes en trottoirs werden spontaan nieuwe plekken van ontmoeting om ‘veilig’ samen te zijn. Een zekere democratisering van de openbare ruimte deed haar intrede.

Tijdens ARTZUID 2021 – Imagine zagen we kunstenaars die werken vanuit engagement voor een betere samenleving. Met hun sculpturen bevroegen zij de huidige tijd: dromen-verzet, natuur-klimaat, mens-dier, eenzaamheid-arbeid, gelijkheid-vrijheid, macht-onmacht, oorlog-vluchtelingen en culturele identiteit.

Titel: Imagine

“Dat beeldhouwer Hildo Krop vijftig jaar geleden is overleden, was voor stichting Art Zuid een aanleiding om enkele leidende thema’s in het werk van Krop als uitgangspunt te nemen voor de selectie van de kunstenaars van ARTZUID 2021.

ARTZUID 2021 gaat op zoek naar kunstenaars die met hun werk direct een emotionele aanleiding uitbeelden. Herkenbaar voor de toeschouwer, een leesbaar beeld als een gecondenseerd verhaal. Daarmee sluiten we aan bij het expressieve, figuratieve aspect in de beelden van Hildo Krop. Het andere aspect waardoor we ons laten inspireren door Krop is inhoudelijk: zijn bewogenheid over scheve maatschappelijke verhoudingen en andere universele thema’s als de gelijkheid van man en vrouw en de verhouding van mens tot natuur. ” – Bert Jansen, kunsthistoricus

Bestel nu

catalogus
miniatuurbeelden

Deelnemende kunstenaars