Atelier Van Lieshout

Atelier van Lieshout - Jope van Lieshout kunstenaar ARTZUID

‘Ik wil een tegenreactie bieden op globalisering en op het feit dat onze industriële productie wordt verplaatst naar landen waar het goedkoop is, terwijl wij hier achterblijven met bureaucraten, dienstverleners en communicatiemedewerkers.’

Naam: Atelier van Lieshout
Opgericht: Nederland, 1995
Oprichter: Joep van Lieshout
Geboren: Nederland, 1963
ARTZUID editie(s): ARTZUID 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021

Social Media: Instagram, Facebook, Twitter,

Over Atelier Van Lieshout

Atelier Van Lieshout (AVL) is de in Rotterdam gevestigde studio en werkplaats van en rond beeldhouwer Joep van Lieshout (1963). Onder zijn leiding werken er zo’n twintig kunstenaars en ontwerpers samen aan de uitvoering van opdrachten en vrij werk. Hun beelden balanceren op de scheidslijn tussen kunst, design en architectuur en bevragen nut en rol van kunst.

Het oeuvre is zeer gevarieerd: van sculpturen tot machines, van gebouwen tot meubels, maar ook ontwerpen voor utopische steden. Vaak spreekt hieruit een fascinatie voor systemen: politieke en economische, de rol van de mens in de maatschappij, het menselijk lichaam. Maar ook die voor leven en dood. Er wordt veel met polyester gewerkt, maar ook met brons, hout en kant-en-klare materialen.

Atelier Van Lieshout geniet internationale belangstelling en was te zien op veel tentoonstellingen en is vertegenwoordigd in de collecties van de grote musea. Een van de bekendere projecten is de AVL-Ville, 2001, een culturele vrijstaat in de Rotterdamse haven, met een eigen grondwet, een zelfvoorzienende economie, landbouw, medische zorg, een restaurant, maar ook een eigen werkplaats voor wapens. De stad bestond één jaar. Daarna is een aantal ‘franchises’ opgezet, waaronder een drijvend restaurant in de haven van Arnhem, ter gelegenheid van de beeldententoonstelling Sonsbeek 9.

SlaveCity (2005) was een zelfvoorzienende stad, waar de ‘bruikbare’ mens maximaal werd ingezet om inkomsten te genereren en de niet-bruikbare mensen werd hergebruikt.

AVL realiseerde in 2012 het New Tribal Labyrinth, een vooruitblik op een mogelijke toekomst. Nadat onze hulpbronnen zijn uitgeput, wordt de mens steeds meer op zichzelf terug geworpen. Natiestaten verdwijnen en maken plaats voor kleinere stamverbanden met kleinschalige landbouw en industrie.

Kunstwerken op ARTZUID