Harold de Bree

Hartold de Bree -- kunstenaar artzuid

‘We denken te veel en voelen te weinig: meer dan machines hebben we de mensheid nodig. Meer dan slimheid hebben we vriendelijkheid en zachtheid nodig.’

Naam: Harold de Bree
Geboren: Nederland, 1966
ARTZUID editie(s): ARTZUID 2009 

Social Media: Instagram, Facebook,

Meer Harold de Bree

Harold de Bree schildert, bouwt installaties en is performancekunstenaar. Hij volgde de opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, waar hij woont en werkt. Zijn werk bevat sociale elementen, maar tegelijkertijd toont het een preoccupatie met wapens en militaire objecten: vliegtuigen, bunkers en tanks op ware grootte, een winkel vol geweren. Zijn objecten stralen gevaar uit, zijn ruig, zwaar, onheilspellend, gevaarlijk en kolossaal.

Zo nodigde hij tijdens een performance het publiek uit om in een schiettent op boeventronies en cowboys te schieten voor een glas whisky. De Bree’s werk is massaal aanwezig en overduidelijk. En lijkt op een letterlijke herhaling en reconstructie van de geschiedenis, maar ook als nieuw, en als anti-kunst. Op het eerste gezicht neemt de kijker het werk aan voor wat het is; bij nadere beschouwing verdwijnt het concrete en een aangrijpende sfeer volgt. Aanvankelijke helderheid maakt plaats voor onzekerheid, antwoorden voor vragen.

De Bree’s beelden zijn moderne iconen, die een mengeling van gevoelens, verlangens en herinneringen in ons wakker maken. Ze stralen purisme en soberheid uit. Een sauna in de openbare ruimte doet denken aan een legerbarak. De bezoeker twijfelt of het oord wel ongeschonden verlaten kan worden.

Voor de vijver van het Kunstmuseum in Den Haag bouwde hij een echte onderzeeër na, op ware grootte, gebaseerd op technische tekeningen die hij op internet had gevonden. Later zou hij voor hetzelfde museum een Baileybrug maken die – als onderdeel van de performance – in vlammen opging. Mede door de omgeving krijgen de sculpturen van Harold de Bree een absurdistische lading. Zijn objecten prikkelen de gevoeligheid en angst voor terrorisme, opstand en oorlog.

Kunstwerken op ARTZUID