Lon Pennock

Lon Pennock

‘Een omgeving verandert, de stad verandert en beelden veranderen mee. Een omgeving groeit, een beeld ook. Als het beeld goed is, vindt het uiteindelijk zijn plek in de architectuur.’

Naam: Lon Pennock
Geboren: Nederland, 1945 – 2020
ARTZUID editie(s): ARTZUID 2017

Over Lon Pennock

Len Pennock was beeldhouwer. Hij studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en aansluitend aan de Ecole nationale supérieure des beaux-arts in Parijs.

Hij ontving direct na het afronden van zijn opleidingen twee onderscheidingen: de Buys van Hulten-prijs en de Jacob Maris aanmoedigingsprijs 1969. Twee maal kreeg hij een stipendium van het ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) – in 1973 en in 1979.

Lon Pennock was traditioneel opgeleid, maar al snel veranderde zijn werk in abstract en zelfs minimalistisch. Veel van zijn werken zijn in zijn woon- en werkplaats Den Haag te zien, zoals Object aan de Morselaan, Balance of Sheets op de hoek van de Johan de Wittlaan met de Stadhouderslaan, en Intersection, tijdens de beeldenroute van 1996.

Intersection zou een uitgangspunt worden met navolgers. Het bestaat uit twee L-vormige balken. Volgens Pennock is het een kruisbeeld met verschoven assen en een gedraaid hart. Het is groot en lijkt op een industriële constructie.

The River op de Blaak in Rotterdam was zo’n uitwerking van Intersection. Met dit beeld had Pennock een speciale band. Hij was jarenlang docent aan en (adjunct)directeur van de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten aan diezelfde Blaak.

Naast zijn werk als autonoom kunstenaar adviseerde Pennock ook op stedenbouwkundige en aanverwante terreinen. Zorgvuldig onderzocht hij de manier waarop het beeld zich verhoudt tot zijn omgeving. Dat zou hij zijn hele leven blijven doen.

In de zomer van 2017 waren Lon Pennocks beelden Harvest en Man te zien tijdens ARTZUID 2017. Beide objecten uit opgestapelde loodzware blokken cortenstaal lijken momentopnamen en er tegelijkertijd eeuwigdurend te staan.

Lon Pennock overleed in 2020.

Kunstwerken op ARTZUID

Gerelateerde producten