Michel François

Michel François

‘Het gaat erom werken te maken die zo min mogelijk figuratief zijn en een zo sterk mogelijke inhoud hebben. Ik zoek naar abstractie door te vertrekken vanuit de vorm, alle vormen, in de hoop een intense inhoud op te roepen.’

Naam: Michel François
Geboren: België, 1956
ARTZUID editie(s): ARTZUID 2013 

Social Media: Instagram, Facebook

Over Michel François

Michel François is beeldhouwer en combineert uiteenlopende disciplines. Hij gebruikt allerlei materialen en media en combineert industriële en natuurlijke objecten, foto’s, video’s, sculpturen en installaties. Na een toneelopleiding behaalde hij een diploma aan de Ecole de Recherche Graphique in Brussel, waar hij later de leiding zou krijgen over het beeldhouwatelier.

Met zijn werken maakt hij een soort inventaris van de wereld om ons heen. Daarbij maakt hij gebruik van tegenstellingen: holle en bolle vormen, leeg en vol, licht en donker. Ook refereert hij aan contradicties die gaan over maatschappelijke structuren zoals vrijheid en gevangenschap, werk en vrije tijd, rijkdom en armoede.

François werd internationaal bekend door zijn deelname aan  Documenta IX (1992) en de Biënnale Sao Paulo (1996). Op de Biënnale van Venetië (1999) hing hij het Belgische paviljoen vol pluizenbolletjes van paardenbloemen en tartte zo het publiek. Natuurlijk deed dat niets liever dan toegeven aan de neiging om deze uit te blazen.

Michel François lijkt geobsedeerd door metamorfoses. Bij de foto van een reusachtige omgehakte boom is de titel, Rhino-Tree, niet eens nodig om in de dikke stam een liggende neushoorn te zien. Zijn Pièce à Conviction, een reusachtige tractorband, die op de derde editie van ARTZUID te zien was, is een ‘bewijsstuk’ dat alle voorstellingen die iemand kan hebben over zo’n band, logenstraft.

François zet onze zintuigen op scherp. Zijn fascinatie voor materialen, vormen en voorstellingen en de manier waarop hij deze registreert en presenteert, ontregelen verwachtingen en bieden nieuwe betekenissen. Naar eigen zeggen is hij steeds op zoek naar ‘de schoonheid van de ervaring’.

Kunstwerken op ARTZUID