PJ Roggeband

Roggeband

‘Ik pleeg interventies met taal en met tuinen. Waarom zou je de tuin niet ’s avonds uit kunnen laten of mee naar je werk kunnen nemen?’

Naam: PJ Roggeband
Geboren: Nederland
ARTZUID editie(s): ARTZUID 2019

Social Media: Facebook, LinkedIn

Over PJ Roggeband

PJ Roggeband is conceptueel kunstenaars en publicist. Hij volgde een audiovisuele opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie.

Hij ontwikkelde concepten over de rol van groen en groenbeheer in de openbare ruimte. Met uitdagende interventies zette hij omstreden veranderingen in gang, onder andere door verzilting en ‘sjoemelzaad’. In vrijwel al zijn werken is natuur een terugkerend thema.

Roggeband ziet zichzelf als tuinfantast en is daarnaast serietekenaar, curator van openbare kunstprojecten, initiator van bijzondere expedities en voorman van het ‘Elfletterig Genootschap’. Dit ontstond in 2002 en is een horizontaal scrollend weblog dat gaandeweg uitbreidde en zich richt op woorden van elf letters.

Ook verschillende varianten op de gedeelde tuin, zoals de uitleentuin en de collegetuin ontsproten aan zijn brein. De uitleentuin ontstond in de periode dat hij als artist in residence werkzaam was op de hernieuwde botanische tuin op de Amsterdamse Zuidas. De bezoeker kon kiezen uit een van de vele draagbare, compacte en eetbare tuintjes in een handzaam bakje en kon deze meenemen naar zijn of haar werk-, kampeer- of thuisplek. Na afloop werden de tuintjes weer ingeleverd.

Sinds 2017 is PJ Roggeband verbonden aan het LAPS, het wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Hij vervult daar de rol van gastdocent en onderzoeker.

Aan de Dwaalsafari, een van zijn expedities, konden mensen in 2019 tijdens ARTZUID mee doen. Hij leidde bezoekers langs onverwachte details van de Amsterdamse School, zoals verborgen binnentuinen en groene pareltjes, doorspekt met anekdotes. In zijn optiek strijden grijs en groen om de voorrang. Hij liet zijn licht schijnen op de opvattingen van bouwmeester Berlage en het oprukkend bouwgeweld van de Zuidas.

In 2020 nam Roggeband het initiatief voor een project binnen WEEF, een manifestatie rond textiel en beeldende kunst. Daarvoor verzamelde hij zakdoeken met tranen van mensen uit Amersfoort.

Kunstwerken op ARTZUID