Paul Segers

Paul segers

‘Mijn werken richten zich op een menselijke conditie in een hoogtechnologische en mediaverzadigde samenleving. Binnen dat bredere thema doen zich veel mogelijkheden voor.’

Naam: Paul Segers
Geboren: Nederland, 1976
ARTZUID editie(s): ARTZUID 2013

Social Media: Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo,

Over Paul Segers

Paul Segers is beeldhouwer, architect, beeldend kunstenaar, performer, tekenaar en maakt video’s en installaties. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving St. Joost in ’s-Hertogenbosch en aan het Dutch Art Institute in Enschede. Hij geeft les op de academies van ’s-Hertogenbosch en Breda.

Zijn werk gaat over de spanning tussen geschiedenis en vooruitgang in een hypertechnologisch tijdperk, mobiliteit en de rol van de machine in de maatschappij. Zo integreerde Segers in zijn beeldenreeks Future Artifacts verschillende ideeën die toekomstige ontwikkelingen suggereren, maar feitelijk al in beweging zijn. Hij maakte zes drones die in een verre toekomst te vinden zijn. Ze suggereren dat het essentieel is om na te denken over en te reflecteren op onze voortrazende tijd. Het zijn het tastbare bewijs dat alle technologie in feite verlengstukken van ons lichaam zijn.

Splash, het metershoge en immense werk van Paul Segers dat werd geëxposeerd tijdens de derde editie van ARTZUID, in 2013, doet denken aan dukdalven in een haven. Bij nader inzien houden ze een hangend schaalmodel van een woning in hun midden. Bij hoog water gaat de woning omhoog, drijft en blijft stabiel op het wateroppervlak. Het is Segers’ ironische commentaar op de Nederlandse regelzucht, gericht op oplossingen, maar die haaks staak op wat hij omschrijft als ‘meedeinen’.

Vrijwel alle werken van Paul Segers zijn groot. Ze zijn ook indrukwekkend door de verbeelding van eigentijdse onderwerpen. De maker zoekt contrasten en tegenstellingen en verwerkt die met gevoel voor humor. Hij mixed ook media: een expositie bestaat vaak uit installaties, films, video’s en collages die op hun beurt het gebruik van moderne middelen bevragen.

Kunstwerken op ARTZUID

Gerelateerde producten