Gust Romijn

Gust Romijn

‘Je moet er de mensen aan herinneren dat er nog andere vormen zijn dan hokjes, Het hol, dat heeft voor mij een magische betekenis, dat is een uitgangspunt.’

Naam: Gust Romijn
Geboren: Nederland, 1922
ARTZUID editie(s): ARTZUID 2009, ARTZUID 2017

Over Gust Romijn

Gust Romijn was beeldhouwer, schilder en graficus. Hij werd opgeleid als architect en begon in 1943 met schilderen en beeldhouwen. Met Piet Roovers en Louis van Roode vormde hij in de jaren 50 de Venstergroep, een verzameling jonge, Rotterdamse grafici die in atelier ’t Venster werkt .

Romijn maakte voor de expositie E55, de Nationale Energie Manifestatie in 1955, waaraan ook Karel Appel, Constant en Wessel Couzijn meewerkten, een wandschildering van zes bij twee meter. Hij sloot zich aan bij de Liga Nieuwe Beelden en nam in 1958 deel aan de Wereldtentoonstelling in Brussel.

In de jaren 60 woonde hij enige tijd in New York, waar hij de basis legde voor zijn latere werk van in kleur geschilderde stalen beelden. Daarna werd hij docent aan de Rotterdamse Academie – waar hij onder meer aan Joep van Lieshout lesgaf – en de Vrije Academie in Den Haag. In de jaren 70 was hij de vaste vormgever van de affiches van Poetry International en Film International in zijn woonplaats Rotterdam.

Twee keer was werk van Romijn te zien op ARTZUID. Gedurende de eerste editie (2009) werd zijn Paperclip (1967) te zien – eenvoudig en strak van vorm in helder geel. Acht jaar later stonden in 2017 zijn Twee kolommen er, ook strak, eenvoudig en in helder rood. Door de herhaling lijkt de ruimtelijkheid van de omgeving geaccentueerd te worden. Omdat zijn werk vaak op het snijvlak van beeldende kunst en architectuur bleef liggen, noemde Romijn zichzelf liever ‘beeldbouwer’ dan beeldhouwer.

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn Romijns werken te zien, zoals Etenstijd (Amersfoort), het monument ter herdenking aan de Watersnoodramp van 1953 (Ouwerkerk), Het baken (Schiphol) en verschillende in Rotterdam, waaronder voor verschillende ziekenhuizen.

Romijn overleed in 2010 in zijn woonplaats Dreischor.

Kunstwerken op ARTZUID

Gerelateerde producten